entr

FİLOZOFİMİZ

Herkes yenilenebilir enerji ve enerji geçişi hakkında konuşuyor – biz bunun bir parçasıyız!

Mevcut nesil enerji sistemimizi sürdürülebilir temellere yerleştirmek için eşsiz bir fırsata ve sorumluluğa sahip. Çocuklarımıza ve torunlarımıza temiz bir çevre bırakmak bizim görevimiz. Bu yol yenilenebilir enerjilere gelmeden izlenilemez, tam tersine: yenilenebilir enerjiler enerjinin gelecek kuşağı için anahtar temeli oluşturur.

SUNFARMING çalışanları ve ortakları bu sorumluluğa riayet etmek için bir zorunluluk hissederler. Kurulan her yeni Fotovoltaik tesis ile enerji arzının anahtar kaynağı olarak yenilenebilir enerjinin amacına küçük bir adım daha yaklaşıyoruz.

Şebekeye elektrik ileten her Fotovoltaik tesisin gelecekte yakın çevresi için bağımsız bir enerji kaynağı olduğuna kanaat getirdik. Tüketici aracılığıyla solar elektriğin kullanımını en iyi hale getirmek için şimdilerde akıllı şebeke sistemi geliştiriyoruz. Bu, ilgili PV sitelerinde e-mobilite için merkezi olmayan doldurma istasyonlarının doğrudan dahil edilmesini de kapsar.